Min YouTube-kanal JMB Creative Art:

Besök gärna vår systerblogg: JMB Creative Art (in English)

Besök Gärna Min YouTube-kanal JMB Creative Art:


Translate this blog from Swedish to...

Translate This Blog from Swedish to...

Den här bloggen handlar framför allt om:
Ont om tid? Mest lästa just nu:

Ont om Tid? Här är De 10 Mest Lästa Posterna Just Nu:

En av Sveriges 30 mest besökta privata utbildningsbloggar! (Bloggportalen, maj 2012).

En av Sveriges 1500 mest besökta privata bloggar alla kategorier!
(
Bloggportalen, maj 2012).

Ett stort TACK till alla som besöker och följer bloggen! :)

torsdag 30 september 2010

Under Utveckling - Porträttstudie i Akryl (efter Sorolla)

Har på sistone börjat teckna och måla mer och mer med traditionella medier. Exempelvis håller jag på med en porträttstudie efter Sorolla i akryl:

(A4, Canson linnecanvas)

Porträtt (efter Sorolla), WIP

söndag 26 september 2010

Lär Dig Teckna och Måla Fantasy - Färg 5: Liten Pensel och Palettkniv


Låt oss fortsätta arbetet med bilden på samma sätt som i föregående lektion. Den här gången använder vi oss av liten pensel och palettkniv (i mitt fall storlek 20% för båda). Med mindre pensel kan vi börja antyda texturer och detaljer i bilden. I synnerhet i de områden där fokus kommer att ligga, samt i bildens förgrund.

Då börjar vi...

Att tänka på

- Vi fortsätter använda oss av de färger och valörer vi redan fått fram i tidigare steg. Digitalt är det lättaste att använda "color picker" för att plocka upp och använda sig av olika färger.

- Tänk på att måla nya tillägg och justeringar i den ordningsföljd vi tidigare arbetat i - mellanton; mörk; ljus. Exempel på ändringar och tillägg som jag gjorde är trädet och djurets klor.

- Justera storleken hos djuret och trädet, så att ena tydligt dominerar, men de ändå balanserar varandra när det gäller betraktarens fokus (eftersom det kommer att ligga på djurets huvud, kan du göra trädet betydligt större och ändå få en balanserad bild).

Överkurs

- Försök få fram det karakteristiska hos de olika texturerna, försök "känna" stenens skrovlighet, den skrynkliga barken hos trädet etc.

- Vill du uppnå en ökad känsla av realism, kan du med fördel (även om jag inte gör det i den här kursen) leta upp fotoreferenser för det du försöker måla. Bilder på himlar, gamla träd, klippor och reptiler skulle med fördel kunna användas för inspiration och/eller detaljstudier.

När detta moment är färdigt, ser min bild ut så här:


Bilden börjar nu närma sig ett mer fullbordat stadium. I nästa steg ska vi göra den mer intressant genom att arbeta med färgaccenter, därefter kommer ökad kontrast och sedan smådetaljer, finjusteringar och signering innan själva måleriet är färdigt. Därefter sätts pricken över i:t genom efterjusteringar i Photoshop.

Jag är fortfarande inte helt nöjd med himlen och har inte bestämt mig om jag ska låta den vara markant ljusare vid horisonten - evenuellt med bergen höljda i dimma - eller om jag låter den ha en mer mellanblå ton hela vägen.

Ofta är det en bra idé att emellanåt låta bilden "vila" ett tag, så att du nästa gång du tittar på den, ser den med nya, mer objektiva ögon.

Men är du alltför ivrig att bli färdig, kan du givetvis med en gång skynda vidare till:

Färg 6: Färgaccenter (kommer snart!)

Det är min förhoppning att du upplever att den här kursen har ett både roligt och logiskt upplägg. Om inte får du gärna påpeka det, så att jag kan göra den alltmer pedagogisk och tilltalande.

Måla på! :-)

lördag 25 september 2010

Under Utveckling - Porträtt efter Sargent

Har påbörjat ännu en mästarstudie på sistone. Den är för september/oktober-utmaningen i porträttmålning på Wetcanvas.

Den här gången målar jag efter ett original av den legendariske porträttmålaren John Singer Sargent. Senaste uppdateringen ser ut som följer (ArtRage3):

Kvinnoporträtt (efter Sargent), WIP

söndag 19 september 2010

Lär Dig Teckna och Måla Fantasy - Färg 4: Mellanstor Pensel och PalettknivI dagens lektion fortsätter vi på samma sätt som tidigare, men den här gången använder vi en mellanstor pensel (i mitt fall ArtRage3 oljefärg storlek 40%) och palettkniv.

Att tänka på när du målar
 
- Använd grundvalörerna eller blandningar av dessa för att måla vidare (digitalt kan "color picker" med fördel användas för att använda färger från olika partier av bilden
- Arbeta med att måla de olika objekten så att formerna framträder tydligare
- Använd mellanstor palettkniv (i mitt fall ArtRage3 palettkniv storlek 40%) för att arbeta vidare med himlen och dess moln samt göra små justeringar.
- Arbeta med bilden i originalstorlek, men arbetar du digitalt kan du även zooma in till 200% när du målar mindre detaljer, som trädets grenar, djurets huvud etc
- Utvärderar, ompröva och ändra hela tiden tidigare beslut om det behövs. Exempelvis bestämmer jag mig för att vrida huvudet hos djuret något för att ge huvudet mer volym och skapa ett mer intressant huvud.


Överkurs

- Bestäm vilka av trädets grenar som pekar mot förgrunden av bilden respektive bakgrunden. Gör de som pekar framåt mörkare och de som pekar bakåt ljusare
- Använd trädgrenar, färger och former för att leda betraktarens blick genom bilden på det sätt vi bestämt (se den tidigare lektionen om komposition)
- Om du arbetar digitalt kan du även minska ned bilden till 10%, för att se hur former och valörer samspelar på en rent abstrakt nivå

I det här skedet, där bilden börjar få sin slutliga utformning kan man lägga ned mycket mer tid än jag här har gjort. Exempelvis kan du ta dig tid att göra detaljstudier av de viktigaste delarna som djurets huvud och trädet. Studier av referensfoton eller att teckna från verkligheten kan skänka en helt annan realism åt den bild du målar. Men för att begränsa den här kursen vad gäller svårighet och komplexitet, så förenklar jag här detta steg något.

Efter detta moment ser min bild ut så här:


Jag ser redan nu något jag kommer att vilja åtgärda: Djuret och trädet är nästan lika stora. Jag kommer att justera detta, så att ett objekt dominerar bilden storleksmässigt. Troligtvis gör jag trädet större, eftersom fokuset kommer att ligga på djurets huvud.

Nästa steg: Liten pensel och palettkniv

I nästa lektion upprepar vi processen, men med ännu mindre pensel och palettkniv. Vi ger oss in mer på detaljer och att framhäva texturen hos stenar, träd, djur etc. Samtidigt fortsätter vi justera och ändra vid behov.

När du känner dig "färdig" med mellanstor pensel fortsätter du till:

Färg 5: Liten pensel och palettkniv (kommer snart!)

Och kom ihåg: Tyck gärna till så lektionerna blir så bra som möjligt.

Måla på! :-)

lördag 18 september 2010

Under Utveckling - Ruth och Boas efter Crane

Har hittat flera spännande utmaningar på Wetcanvas på sistone, som jag givetvis inte kunnat motstå. En av dessa är "Once upon the time", där man ska göra studier av någon känd illustratör. Den valda konstnären för augusti/september är Walter Crane.

Jag har valt att göra en studie av hans fascinerande oljemålning "Ruth och Boas" (ArtRage3):

Ruth och Boas (efter Walter Crane), September 2010

Lär Dig Teckna och Måla Fantasy - Färg 3: Ljus Ton, Stor Pensel och PalettknivDetta moment består i stor del av en upprepning av föregående lekltion - med den skillnaden att vi här använder oss av de ljusaste tonerna i de valörskalor vi tidigare gjort. Vi använder fortfarande en stor pensel (I mitt fall ArtRage3 Oil brush 100%) för att etablera den skissartade grund vår mer detaljerade målning sedan kommer att vila på.

När vi är färdiga med den ljusa valören, går vi igenom bilden en gång till med medelstor palettkniv (i ArtRage3 50%) där vi vill blanda och släta ut färgerna. Palettkniven är särskilt bra att använda för att måla himmel och vatten, men kan även på ett sådant här tidigt stadium användas för att skulptera färgytor i stort. Vi kan även vid behov återvända till tidigare valörer och måla dessa med vår stora pensel.

När vi är nöjda med vår färgskiss tar vi bort lagret med blyertsskissen. Vår grundläggande färgskiss är nu färdig!

Att tänka på när du målar

- Använd båda de ljusa valörerna i samtliga partier av bilden. Det ger en känsla av reflekterat ljus - att de olika objektens färger påverkar varandra - och gör bilden mer enhetlig.

- Tänk på att låta ljusa färger dominera i bakgrunden - på grund av att atmosfären bleker och utjämnar kontraster - och mörkare ju närmre förgrunden du kommer.

- Arbetar du digitalt är det lättaste att ha valörskalorna på ett separat lager och sedan använda din "color picker" för att hämta upp färgen. Sedan döljer du valörlagret och målar på det enda lager där du har din bild.

Överkurs

- Tänk på att försöka måla så mycket som möjligt med varje penseldrag. Låt riktningen följa former och riktningar hos det du målar och variera trycket på penseln (eller den digitala pennmotsvarigheten) för att skapa olika nyanser av de valörer du målar med.

Efter detta moment ser min bild ut så här:Nästa steg: Mellanpensel och palettkniv

Vi har nu lagt en stabil färg- och valörmässig grund att bygga vår fortsatta målning på. Nästa steg blir att fortsätta arbeta med samma valörer och färger som vi redan etablerat, men i mindre skala och mer uppmärksamhet på detaljer.

Vi kommer att göra detta genom att använda penslar och palettknivar av allt mindre storlek, innan det är dags för färgaccenter, fin- och efterjusteringar. Arbetet med mellanstor pensel fortsätter i:

Färg 4: Mellanstor pensel och palettkniv (kommer snart!)

Kom ihåg att tycka till om dessa lektioner, så jag kan revidera dem och förbättra dem kontinuerligt.

Måla på! :-)

söndag 12 september 2010

Lär Dig Teckna och Måla Fantasy - Färg 2: Mörk Ton, Stor Pensel


Dags att övergå till att måla in de mörkaste tonerna i vår valörskala. Liksom i förra lektionen fortsätter vi att använda oss av en stor pensel. I mitt fall arbetar jag med oljepensel 100% i ArtRage3.

Observera att du alltid kan gå tillbaka och vidareutveckla tidigare steg, exempelvis lägga till mer mellanton om du märker att det behövs. Jag bestämde mig exemplevis för att lägga till mer mellanton i partiet mellan för- och bakgrund och låta förgrunden domineras av mörkare toner, för att skapa mer djup i bilden.

Att tänka på när du målar

- Försök att dra penseldragen så att de följer och förstärker de former du vill framhäva. Tänk hela tiden på att försöka hitta och betona de fyra grundformerna från andra blyertslektionen när du målar.

- Blanda in de olika tonerna i samtliga delar av bilden. Dels ger detta ett intryck av reflekterat ljus - att himlen påverkar färgen hos trädet etc och dels ger det bilden ett enhetligt intryck och binder ihop bildens olika partier med varandra. Tänk på att använda de mörkaste färgerna i förgrunden och sedan ljusare med mindre kontrast ju längre bak i bilden du kommer.

- Kom ihåg ljuskällans riktning (i mitt fall uppifrån vänstra hörnet). Låt slagskuggorna utgöra de mörkaste partierna. Du varierar hur mörkt respektive ljust ett penseldrag blir genom hur mycket färg du tar och hur hårt du trycker ned penseln.

Efter detta moment ser bilden ut så här:Överkurs

- Försök att tänka på hur du leder betraktarens blick med hjälp av de nya färger du lägger till.

- Var uppmärksam på variationer, likheter och kontraster när du låter nya färgtoner skapa nya plan och former i bilden. Försök att uppnå ett harmoniskt, men samtidigt inte monotont växelspel mellan de olika partierna.

Nästa steg - Ljus ton med stor pensel

I nästa lektion gör vi samma sak, fast med de två ljusaste valörerna. Efter det har vi lagt en skissartad grund för vår fortsatta målning. Vid detta stadium kan bilden se mycket slarvig och kaotisk ut. Men var lugn: Den kommer att bli mer och mer som du vill ha den i takt med att du byter till mindre och mindre penslar för detaljer och finputsning. Vi kommer även att ta till några extra knep som målarkniv, avvikande färgaccenter och efterjustering i Photoshop för att få till en bild vi känner oss riktigt nöjda med.

Vi har långt kvar, men jag hoppas att du kan se logiken bakom den kreativa processen: Hur vi går från stort till litet, från några former till detaljerad målning av komplexa plan och detaljer. Du trodde väl inte att det skulle gå fort och vara lätt att måla en bild av hög kvalité? Det är det inte. Men förhoppningsvis upplever du liksom jag att det är både fascinerande och väldigt, väldigt roligt.

Måla på! :-)

/M

lördag 11 september 2010

Figurteckningskurs - Kroppen Vid Vändning eller Vridning 1


Vi fortsätter våra studier av den mänskliga figurens grundläggande former med att undersöka vad som händer i samspelet mellan dessa när kroppen vrids eller vänds i någon riktning.

Ofta när vi tecknar kan vi ha hjälp av att förenkla ett mer komplext föremål och likna det vid något enklare, som vi är mer välbekanta med. Denna strategi använder sig Bridgman av när han liknar den mänskliga bålen vid ett dragspel. När vi tecknar av figuren på s 44 i "Bridgman's Life Drawing", uppmärksammar vi hur bålen likt ett dragspel sträcks ut på ena sidan och trycks ihop på den andra, när kroppen böjs i sidled och bröstkorgen och bäckenet vrids i sidled åt samma håll.

Om du inte känner dig säker på vilka de tre viktigaste formerna är vid konstruktionen av människokroppen, kan det vara bra att repetera lektionen om kroppens tre byggstenar innan du tecknar den här studien.

Att tänka på när du tecknar

- Lägg märke till samspelet mellan bröstkorg och bäcken, hur de trycks ihop på ena sidan och drar sig iofrån varandra på den andra

- Notera likheten mellan handtagen hos dragspelet till vänster och de två största byggstenarna hos figuren: Bröstkorg och bäcken.

- Om du känner dig osäker på hur du tecknar en kubisk form i olika vinklar och perspektiv är det bra om du tränar extra på det, då all teckning bygger på denna och de tre övriga grundformerna som jag gått igenom i andra lektionen av min kurs i att teckna och måla fantasy.

En bra idé kan vara att bestämma en tidsperiod exempelvis en vecka då du bara tecknar av kubiska former från verkligheten. Mjölkpaket, tegelstenar, hus, tärningar, alla föremål som utgår från den kubiska formen är utmärkta övningsobjekt. Veckan därpå gör du samma sak med sfäriska (jordglob, tennisboll, glödlampa etc), cylinderformade (toarulle, torn, blomkruka etc) och koniska (glasstrut, vägkon, glas etc) föremål. Denna övning kan göras hur många gånger som helst och kommer alltid att leda till en ökad förståelse av och säkerhet i att teckna de grundformer som allt är uppbyggt av. 

Överkurs

- Lägg märke till hur ljuset och skuggan påverkas av bäckenets och bröstkorgens placering. I och med att ena sidan dras ut, kommer mer ljus att träffa denna och därför blir skuggan ljusare. På den sida där över- och underkropp närmar sig varandra, kommer en tydligare slagskugga att bildas. Denna mörkare skugga markeras tydligare vid teckningen av figuren (mer om detta kommer i avsnittet om ljus och skugga)

Nästa steg - Kroppens många byggstenar

I nästa lektion delar vi upp figuren i fler byggstenar och undersöker hur dessa passar ihop med varandra vid konstruktionen av den mänskliga figuren.

Kroppens många byggstenar: 1 (kommer snart!)

Kom ihåg att tycka till om de olika lektionerna och kursupplägget i sin helhet.

Teckna på! :-)
/M