Min YouTube-kanal JMB Creative Art:

Besök gärna vår systerblogg: JMB Creative Art (in English)

Besök Gärna Min YouTube-kanal JMB Creative Art:


Translate this blog from Swedish to...

Translate This Blog from Swedish to...

Den här bloggen handlar framför allt om:
Ont om tid? Mest lästa just nu:

Ont om Tid? Här är De 10 Mest Lästa Posterna Just Nu:

En av Sveriges 30 mest besökta privata utbildningsbloggar! (Bloggportalen, maj 2012).

En av Sveriges 1500 mest besökta privata bloggar alla kategorier!
(
Bloggportalen, maj 2012).

Ett stort TACK till alla som besöker och följer bloggen! :)

onsdag 4 augusti 2010

Figurteckningskurs - Kroppens Rytm 1

Rytm är kanske något du förknippar med takt, dans och musik. Sanningen är mycket riktigt den att olika konstformer överlappar och närmar sig varandra. När det gäller teckning handlar "rytm" om det något svårdefinierade "flöde" jag berört i en av mina tidigare poster. Mer teoretiskt och något förenklat kan man säga att det handlar om hur linjerna rör sig och samspelar i konturerna hos figuren (eller det motiv du tecknar - rytmen går att hitta i all slags konst).

Bridgman pratar i sin bok om en aktiv och en passiv sida, där den aktiva sidan är den sida där vikten läggs, den sida kroppen stödjer sig på Denna tecknas som en mer utdragen kurva, medan den passiva sidan blir mer som en v-form, ger en känsla av att två rakare linjer möts.

Kontrasten mellan det raka, hoptryckta och kantiga (markerat med rött i kopian av figuren nedan) och det böjda utdragna och kontinuerliga (markerat med grönt), skapar en spänning, gör teckningen intressant att titta på. En variation, ett motsatsförhållande som kan uppfattas som en slags rytm, liksom en trumma ibland följer basens melodi och förstärker den, ibland lämnar den, svarar och ifrågasätter i ett samspel och dialog som skapar musik.

Den här lektionen tecknar vi av figuren på sidan 35 i "Bridgman's Life Drawing":
Överkurs

Rytmen återfinns inom konsten inte bara i konturen och linjerna, utan även i färg, ljus och skugga. Försök att bli medveten om hur olika konstnärer använder sig av rytm i sina teckningar och målningar. Fundera över hur de skapar intresse - på vilket sätt följer linjer, färger och former varandra, när skiljer de sig åt för att skapa en intressant kontrast. Försök att börja betrakta en bild på samma sätt som du lyssnar på ett musikstycke, försök att hitta pulsen, rytmen och  bli mer uppmärksam på kompositionen vartefter ditt tecknande och målande utvecklas.

Teckna på! :-)

Inga kommentarer: